หน้าแรก
รู้จักสหภาพแรงงาน ทีโอที
บทความ
สวัสดิการ สมาชิก สรท.
หลักสูตรอบรม
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจร่วมกับสหภาพรัฐวิสาหกิจสมาชิกและภาคประชาชนร่วมยื่นหนังสือที่ศูนย์ร้องเรียนสำนักนายกรัฐมนตรีและที่รัฐสภา เพื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....


           
           


​สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกและภาคประชาชน ได้ร่วมยื่นหนังสือคัดค้านการออก ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ......และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ที่ศูนย์รับเรื่ร้องเรียนสำนักนายกนายกรัฐมนตรี(กพร.)และสนช.ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.