หน้าแรก
รู้จักสหภาพแรงงาน ทีโอที
ผลงาน สหภาพทีโอที
สวัสดิการ สมาชิก สรท.
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เสวนาภาคประชาชน-สรส.และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกร่วมจัดงาน ประเทศชาติ ประชาชน ได้อะไร? จากพรบ.บรรษัทรัฐวิสาหกิจ


           
           


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ทางสรส.-สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและภาคประชาชน จัดเสวนาเรื่อง " พรบ.บรรษัทรัฐวิสาหกิจ" รัฐบาลมีนโยบายให้สนช.จัดทำร่างกฏหมาย บริหารบรรษัทรัฐวิสาหกิจ โดยจะรวมเอารัฐวิสาหกิจ11รัฐวิสาหกิจก่อนมาเหมารวมเข่งไว้ใน บรรษัทรัฐวิสาหกิจที่จะจัดตั้งขึ้น ซึ่งทางสรส.และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเห็นว่า เป็นการขายรัฐวิสาหกิจเหมายกเข่ง เพราะว่ายังมีข้อกฏหมายมาตราต่างๆแอบซ่อนอยู่


TOTWU.info 89/2  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
89/2  Moo 3 Chaeng Watthana Rd. Laksi, Bangkok 10210
Tel : 0 2575 7310-1 Fax : 0 2575 7309

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.