หน้าแรก
รู้จักสหภาพแรงงาน ทีโอที
ผลงาน สหภาพทีโอที
สวัสดิการ สมาชิก สรท.
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันงานที่มีคุณค่าสากล 2562(World Day for Decent Work 2019)


           
           

   วันที่ 7 ตุลาคม 2562 กรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)และสมาพัน์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ได้ร่วมกันจัดงาน "วันงานที่มีคุณค่าสากล 2562" หัวข้อหลักๆที่คนทำงานต้องการอยากให้รัฐบาลมองเห็นปัญหาของคนทำงานว่าปัจจุบันนี้ไม่มีความมั่นคงในการทำงาน "ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง  เร่งสร้างงานที่มีคุณค่าแห่งอนาคต Decent work for Future of work "TOTWU.info 89/2  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
89/2  Moo 3 Chaeng Watthana Rd. Laksi, Bangkok 10210
Tel : 0 2575 7310-1 Fax : 0 2575 7309

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.