หน้าแรก
รู้จักสหภาพแรงงาน ทีโอที
ผลงาน สหภาพทีโอที
สวัสดิการ สมาชิก สรท.
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรรมการสรท.ส่วนกลางและกรรมการสรท.พื้นที่ภูมิภาคนำสวัสดิการไปมอบให้สมาชิกสรท.ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ดและจ.กาฬสินธุ์


           
                    เนื่องจากภาคอีสานเกิดอุทกภัยน้ำท่วมบางจังหวัด ซึ่งในพื้นที่ประสบภัยต่างๆมีสมาชิกสหภาพแรงงานได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่พักอาศัย ทางตัวแทนกรรมการสรท.จึงได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเงินสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุทกภัยรวมถึงได้มอบถุงยังชีพให้แก่พนักงาน OS ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ดและจ.กาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 - วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.


TOTWU.info 89/2  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
89/2  Moo 3 Chaeng Watthana Rd. Laksi, Bangkok 10210
Tel : 0 2575 7310-1 Fax : 0 2575 7309

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.