หน้าแรก
รู้จักสหภาพแรงงาน ทีโอที
ผลงาน สหภาพทีโอที
สวัสดิการ สมาชิก สรท.
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรท.มีหนังสือถึงประธานกิจการสัมพันธ์ เรื่องขอให้ช่วยดำเนินการเรื่อง License IP Phone หมด


  

     เพื่อให้การแก้ไขปัญหา License IP Phone หมด สรท.จึงมีหนังสือไปยังท่านประธานกิจการสัมพันธ์ เพื่อขอให้ท่านดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อการทำงานของพื้นที่ ที่ได้ทำการตัดถ่ายเปลี่ยนจากโครงข่ายทองแดงมาเป็น IP Phone  และจะทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ก่อนหน้านี้แล้วTOTWU.info 89/2  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
89/2  Moo 3 Chaeng Watthana Rd. Laksi, Bangkok 10210
Tel : 0 2575 7310-1 Fax : 0 2575 7309

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.