หน้าแรก
รู้จักสหภาพแรงงาน ทีโอที
ผลงาน สหภาพทีโอที
สวัสดิการ สมาชิก สรท.
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒


     

   เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.ไม่สามารถเปิดประชุมได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ ดังนั้นภายใน ๓๐ วัน สรท.ต้องจัดให้มีการประชุมอีกครั้ง  สรท.จึงกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไปเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ อีกครั้ง จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว..โดยพร้อมเพรียงกันTOTWU.info 89/2  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
89/2  Moo 3 Chaeng Watthana Rd. Laksi, Bangkok 10210
Tel : 0 2575 7310-1 Fax : 0 2575 7309

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.