หน้าแรก
รู้จักสหภาพแรงงาน ทีโอที
ผลงาน สหภาพทีโอที
สวัสดิการ สมาชิก สรท.
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสืออนุมัติ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที


     

     หนังสือขออนุมัติให้สมาชิกสรท. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที โดยไม่ถือเป็นวันลา ได้รับการอนุมัติแล้ว  ดังนั้นสรท.จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสรท.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.เป็นต้นไปTOTWU.info 89/2  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
89/2  Moo 3 Chaeng Watthana Rd. Laksi, Bangkok 10210
Tel : 0 2575 7310-1 Fax : 0 2575 7309

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.