หน้าแรก
รู้จักสหภาพแรงงาน ทีโอที
ผลงาน สหภาพทีโอที
สวัสดิการ สมาชิก สรท.
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือสมาชิกสรท.ร่วมเป็นเจ้าภาพร่...
ขอความร่วมมือสมาชิกสรท.ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการปร...
หนังสืออนุมัติประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561...
หนังสืออนุมัติประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561(ครั้งที่2...
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ว...
เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ...
หนังสืออนุมัติ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕...
หนังสือขออนุมัติให้สมาชิกสรท. เข้าร่วมประชุมใหญ่สา...
ขอเชิญสมาชิกสรท.เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามั...
ร่างรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี คร...
ขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐ...
ขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค...
ตอนเลิกจ้างพนักงานฝ่ายบริหารเซ็นชื่ออย่า...
ตอนเลิกจ้างพนักงานฝ่ายบริหารเซ็นชื่ออย่างเร็ว แต่พ...
ขอให้พิจารณายกเลิกประกาศ บมจ.ทีโอที เรื่...
เรียน ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที และ กจญ.
ขอให้พิจารณาข้อเสนอของ สรท. ในการรับลูกจ...
สรท.ขอความอนุเคราะห์ขอให้ ส่วนงาน ปทก. ด...
ตามที่มีสมาชิกมีหนังสือร้องเรียนมายังสรท.ให้ช่วย...
ขอให้พิจารณายกเลิกประกาศ บมจ.ทีโอที เรื่...
สิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน 2 ฉบับ
ประชาสัมพัธ์เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ...
ตามที่กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโ...
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที ตอบข้อ...
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที ตอบข้อซักถามสมาช...
ตัวแทนสรท.และอนุกรรมการในพื้นที่เยี่ยมเย...
ตัวแทนสรท.ส่วนกลางและอนุกรรมกาาสรท.ภูมิภาคที่4(ส...

<<   <    1  2  3  4    >   >>

TOTWU.info 89/2  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
89/2  Moo 3 Chaeng Watthana Rd. Laksi, Bangkok 10210
Tel : 0 2575 7310-1 Fax : 0 2575 7309

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.