หน้าแรก
รู้จักสหภาพแรงงาน ทีโอที
ผลงาน สหภาพทีโอที
สวัสดิการ สมาชิก สรท.
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ข้อเสนอเพื่อการปฏ...
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที ได้จัดให้มี เสวน...
คณะทำงานของTOT-CATประชุมร่วมกันหาข้อยุติ...
คณะทำงานของTOTนำโดยรองฯ นาย มรกต เธียรมนตรี ได้เ...
เอกสารประชาสัมพันธ์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหก...
ประชาสัมพันธ์เรื่องความคืบหน้าในการหาทางออกแทนการ...
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางในการหาประโ...
ระหว่างบมจ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บมจ.กสท โทรคมน...
ประธานสรท.และตัวแทนเข้าพบประธานบอร์ดและเ...
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561ประธานสรท.และตัวแทนจำ...
ขอให่หยุดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ...
เรียน 1. รมต.ดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม 2. ปลัดกร...
แถลงการณ์ สรท. เรื่อง เมื่อ กจญ.หมดความช...
ขอแจ้งการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งท...
ในวันที่ 30 พ.ค. 2561 และได้เรียนเชิญเป็นวิทยากร ร...
ข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากล 1 พ.ค. 2561
ขอให้รัฐบาลยกเลิกการโอนทรัพย์สิน ให้ NBN
วันกรรมกรสากล วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
สรท.ร่วมกับสมาชิกและพนักงานทีโอทีบางส่วนไปร่วมกิจก...
ด่วน แจ้งหนังสือขออนุมัติการประชุมใหญ่วิ...
ขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย ...
ขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย กรณีความเส...
แถลงการณ์ สรท. เรื่อง ขอสดุดีการทำหน้าที...
ลว. 12 เม.ย. 2561
ขอความชัดเจนในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส...
ขอความชัดเจนในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างโครงข่...
ขอความชัดเจนในนโยบายของกระทรวงดิจิทัล ฯ ...
ขอความชัดเจนในนโยบายของกระทรวงดิจิทัล ฯ ต่อการเปิด...

<<   <    1  2    >   >>

TOTWU.info 89/2  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
89/2  Moo 3 Chaeng Watthana Rd. Laksi, Bangkok 10210
Tel : 0 2575 7310-1 Fax : 0 2575 7309

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.