หน้าแรก
รู้จักสหภาพแรงงาน ทีโอที
ผลงาน สหภาพทีโอที
สวัสดิการ สมาชิก สรท.
ติดต่อเรา
เมนู
กรรมการ
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม สรท.

สถิติเว็บไซต์
วันที่เปิดเว็บไซต์ 01/08/2016
อัพเดทล่าสุด 04/07/2018
ผู้ชมทั้งหมด 21,447
Pageview 5
ระบบ Email
ตรวจสอบอีเมล์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในการสื่อสารโทรคมนาคม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที ได้จัดให้มี เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปรับวิสาหกิจในการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้สมาชิก และพนักงานได้รับความรู้จากผู้นำUNI มร.โนดะ จากประเทศญี่ปุ่น ร...
คณะทำงานของTOT-CATประชุมร่วมกันหาข้อยุติการควบรวมเพื่อเสนอต่อกระทรวงDE
คณะทำงานของTOTนำโดยรองฯ นาย มรกต เธียรมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานของCAT นำโดยรองฯ นางสาว ธันวดี วงศ์ธีรฤทิ์ หาข้อยุติในการควบรวมทั้ง2บริษัทเพื่อนำเสนอต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เอกสารประชาสัมพันธ์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประชาสัมพันธ์เรื่องความคืบหน้าในการหาทางออกแทนการโอนทรัพย์สินโครงข่ายไปไว้ที่NBN
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางในการหาประโยชน์จากทรัพย์สินร่วมกัน
ระหว่างบมจ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บมจ.กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ประธานสรท.และตัวแทนเข้าพบประธานบอร์ดและเวลา11.30น.ได้ร่วมกันไปยื่นหนังสือให้กจญ.
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561ประธานสรท.และตัวแทนจำนวน4ท่านเข้าพบประธานบอร์ดเพื่อยื่นหนังสือถึงประธานบอร์ดและกรรมการบอร์ดแต่ละท่านเพื่อให้พิจารณาปลดกจญ.ออกจากตำแหน่ง และเวลา 11.30 น.ประธานสรท.ดร.พงศ์ฐิ...

ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบมจ.ทีโอที เยี่ยมเยียนสมาชิกและพนักงานทีโอที ภูมิภาคที่3
กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที ร่วมเดินทางไปเยี่ยมเยียนสมาชิกสรท.และพนักงานภูมิภาคที่3 (ภาคเหนือ) เริ่มตั้งแต่ จ.สิงห์บุรี จ.พิจิตร จ.สุโ...
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบมจ.ทีโอท...
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที โดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครูที่ดูแลเด็กๆและกรรมการ สรท.ร่วมกันจัดงาน วันเด็...
สหภาพแรงงานบมจ.ทีโอที จัดสัมมนาให้ความรู้แก่อนุกรรมการและสมาชิกสรท.นครหลวงที่4
สหภาพแรงงาน บ.ทีโอที จก.(มหาชน)ได้จัดสัมมนาให้ความรู้กับสมาชิกและอนุกรรมการสรท.พื้นที่นครหลวงที่4 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถ.งามวงส์วาน จ.นนทบุรี "เรื่อง...
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบมจ.ทีโอทีและคณะ
ดร.พงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสรท.และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจสมาชิกและพนักงาน3จังวัดชายแดนใต้คือ จ.ปัตตานี จ.ยะลาและจ.นราธิวาส เพื่อรับฟั...

ดูทั้งหมด
ผลงาน สหภาพทีโอที
ขอให้เร่งรัดฝ่ายบริหารร่างสัญญาพันธมิตรใช้คลื่นความถี่ 2300 MHz
ได้มีการเดินทางไปที่ กสทช.เพื่อยื่นหนังสือให้เร่งดำเนินการให้ ท๊โอที นำคลื่น 2300 MHz มาเซ็นสัญญา กับ Dtac

ดูทั้งหมด
TOTWU.info 89/2  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
89/2  Moo 3 Chaeng Watthana Rd. Laksi, Bangkok 10210
Tel : 0 2575 7310-1 Fax : 0 2575 7309

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.